Instituto de Verbología Hispánica

         Barra

         Verbos de uso exclusivo en Castilla y La Mancha; y en la Comunidad Autónoma de Madrid  

          Bandera de Castilla y La Mancha        Bandera de la Comunidad Autónoma de Madrid
 

 Versión

 Advertencias

       Barra

 Visualización

     Infinitivo

Códigos de las obras

Páginas

1   abalsar HRODA 168, 381
2   abatujar TORDESIL s. v.
3   abejarrear HABCUENC 100
4   abejorronear DMANCHEG s. v.
5   aberlar 3DHIST02 s. v. "alvelar".
6   aberrojar CHLAGART s. v.
7   abirragar DMANCHEG s. v.
8   abusagrar VVILLCAÑ s. v.
9   acachapandar CHLAGART s. v./p
10   acachuchar DHTOLED s. v.
11   acapachar DHTOLED s. v./p
        " DMANCHEG s. v.
12   acapiscar DHTOLED s. v./p
13   acerruchar DHTOLED s. v.
14   aciruelar INDICCIO s. v./p
        " LALCCONQ s. v.
15   acobisar DHTOLED s. v.
16   acodilar 3DHIST01 s. v./p
        " VSISANTE s. v./p
17   acolgajar 3DHIST01 s. v.
        " DHTOLED s. v.
        " ENCICDI s. v.
18   acolumpiar DHTOLED s. v.
19   achandar DDNERPIO s. v.
20   achocarrar DHTOLED s. v.
21   achoscarrar DDLAJARA s. v.
        " DHTOLED s. v.
22   adilgar BIBJUCR2 548, 580+
        " CORBACH1 201
        " DDLAJARA s. v.
        " DEEH 625, 631
        " DMEMA s. v.
23   adomillar DHTOLED s. v./p
24   adormilonar DMANCHEG s. v./p
25   adormizcar HRODA 381/p
26   afañiscar CHLAGART s. v.
27   aforgiñar DHTOLED s. v./p
        " VMTOLEDO 42
28   agarvillar DHTOLED s. v.
29   agualchar DVALDILE s. v.
30   agualchinar DVALDILE s. v.
31   ahigar DHTOLED Por "aigar".
        " SALVAT02 s. v.
32   ahinchar DHTOLED s. v.
33   ahochar CHLAGART s. v.
34   ajigar DCUCÓNVF s. v./p
35   ajirolar DHTOLED s. v.
36   albelar 3DHIST02 s. v. "alvelar".
        " ENCICDI s. v.
37   albercocar DMANCHEG s. v.
38   alentear DDLAJARA s. v.
39   alicanchar DHTOLED s. v.
40   alicorquiar LPALOTEÑ s. v.
41   alikatar DPALOMCA s. v.
42   alpitracar PGUADALA s. v.
43   altilbar DHTOLED s. v.
44   altirijar VDCAUDET s. v./p
45   amachumbrar DHTOLED s. v./p
46   amanchegar 3DHIST02 s. v.
        " DMANCHEG s. v./p
47   amanchonar 3DHIST02 s. v.
        " DHTOLED s. v.
48   amarruñar DHTOLED s. v.
49   amatojar DCUCÓNVF s. v.
50   amayantar DHTOLED s. v.
51   amblientar CONQUENS 15
52   amelojar DHTOLED s. v.
53   amidonar CANC1628 395$/p
        " DDLAJARA s. v.
54   amitalar 3DHIST02 s. v. "ametalar-2".
        " DHTOLED s. v./p
55   amollugar LALCCONQ s. v.
56   amonjar HRODA 382
57   amorargar CHLAGART s. v.
58   anderezar DHTOLED s. v.
59   antoxicar DDLAJARA s. v.
60   anurgar DNAVALCÁ s. v.
61   añasclar HRODA 382
62   añasquear 3DHIST03 s. v.
        " DMANCHEG s. v.
63   aparciar 5DRAEAUT s. v.
        " DMEMA s. v./p
        " MARTY2 s. v.
        " PALNUEST s. v.
        " PALVIENT s. v.
64   aparcillar 3DHIST03 s. v.
        " DEAC s. v.
        " RAPTOSAB 23
65   apechiscar DBUBILLO s. v.
66   apelajar DHTOLED s. v.
67   apelliar INDICCIO s. v.
68   apeonear HRODA 382
        " LCETRCAZ 97
69   apergar MLMANCHA s. v.
70   apoyoncar INDICCIO s. v.
71   apurgar LPALOTEÑ s. v.
        " TESORLEX s. v.
72   apurrañar CHLAGART s. v.
73   apurrear DHTOLED s. v./p
74   archiquialar HABCUENC 109
75   ardilear DHELLINE s. v.
76   argonear DHTOLED s. v.
77   arrefriar HERMCOLO 174/i
78   arrepencar LALCCONQ s. v.
79   arrepletar VRUIDERA 84/p
80   arresobinar DTOMELLO s. v./p
        " VENDIPLI 126/p
81   arrestrojar CAIBÁÑEZ 133, 157, 189
        " DMANCHEG s. v./p
82   arrestrujar INDICCIO s. v.
83   arroer DDLAJARA s. v.
        " PROPCOSA 157r
84   arruflar CHLAGART s. v.
85   artiforrar INDICCIO s. v.
86   arucar INDICCIO s. v.
        " LALCCONQ s. v.
87   arvelar 3DHIST02 s. v. "alvelar".
        " DEAC s. v.
        " RLEXHIS s. v.
88   arzalear DCARRIZO s. v. "erzalear".
89   asmorrar SANCLEME s. v./p "sasmorrau".
90   asobonar INDICCIO s. v.
91   aspachar DHTOLED s. v.
92   atartanar DMANCHEG s. v.
93   atrochilar DHTOLED s. v.
94   auquiar CONQUENS 21
        " HABCUENC 113
95   azongar MLMANCHA s. v./p
        " VOMANCHA s. v.
96   azorragar DHTOLED s. v.
        " DMANCHEG s. v./p
        " DVALDILE s. v./p
97   azorzovillar VMTOLEDO 26/p
98   bacinear DCALDUCH s. v.
        " HERMCOLO 143
        " NHPLINIO 185
        " RAPTOSAB 94
        " REIWITIZ 7
        " SEMLLUVI 17
99   berlar DEEH 1055
100   blencar DEEH 518
101   boquillear CHLAGART s. v.
102   butaguear DCUCÓNVF s. v.
103   camurrar DHTOLED s. v.
104   cancamusear DCALDUCH s. v.
105   cenefer HABCUENC 128
106   cergeñar DDNERPIO Por "zerjeñar".
107   cinear DHTOLED s. v./p
108   ciratar HABCUENC 131
109   cobruchear DMANCHEG s. v.
110   cochambrear CAIBÁÑEZ 131
        " HRODA 386
        " NEHALBAC s. v.
111   concipriar DDNERPIO s. v.
112   condimiar DHTOLED s. v./p
113   convitar DHTOLED s. v.
114   corcolear DVALDILE s. v.
115   cosipullar INDICCIO s. v.
        " LALCCONQ s. v.
116   cusiñear DMANCHEG s. v.
117   chaspodar DTOMELLO s. v.
        " VTORREÑO s. v.
        " VVILLCAÑ s. v.
118   chirrifear CHLAGART s. v.
119   chirrinar DHTOLED s. v.
120   chispirrear DHTOLED s. v.
121   chusquinear LPALOTEÑ s. v.
122   decechar DDLAJARA s. v.
123   defirlachar HRODA 388
124   desapercular LALCCONQ s. v.
125   desbalazar PABLANQ s. v.
126   descancallar HABCUENC 89, 140
        " INDICCIO s. v.
        " VCASTROM s. v.
        " VVILLCAÑ s. v.
127   descimar ABIDAS2 592
        " PALNUEST s. v. "escimar".
128   deschozar DMANCHEG s. v.
129   desempelgar CHLAGART s. v./p
130   desenvinar DMANCHEG s. v./p
131   desenviñar DHTOLED s. v.
132   desenzolar DHTOLED s. v.
        " VMTOLEDO 48/p
133   desfanfurriar CHLAGART s. v.
134   desfirlachar HRODA 61
135   deslodar DMANCHEG s. v.
        " PHVMANCH Letra d/p
        " VOMANCHA s. v.
136   desmelonar DHTOLED s. v. "esmelonar".
137   desmengajar DMANCHEG s. v.
138   desmeyar INDICCIO s. v.
139   desmorollar DMANCHEG s. v.
        " LALCCONQ s. v. "esmorollar".
140   desmorterar HRODA 388
141   desparrochar DCUCÓNVF s. v. "esparrochar".
142   despelotear DMANCHEG s. v.
143   despercochar CHLAGART s. v./p
144   desperrillar DMANCHEG s. v.
        " VRCPINOS 264
145   despolichar CONQUENS 37
        " INDICCIO s. v.
146   desponzoñar DELECHAO s. v.
        " HABCUENC 140
        " NTLLE s. v.
147   destallicar DHTOLED s. v./p
148   desungir DCUCÓNVF s. v.
149   desverbajar VDCAUDET s. v.
150   dextraviar HABCUENC 141
151   diambular INDICCIO s. v.
152   disclavar INDICCIO s. v.
153   edilgar DHTOLED s. v./p
154   efrozar DDLAJARA s. v.
155   elebrar SANCLEME s. v. "abuja".
156   embarraguizar HIGUEGEN s. v./p
157   emblegar CDEHHI 106
        " VHUERCEN s. v.
158   embodriar DCUCÓNVF s. v.
159   emborricotar HRODA 389
160   empajuelar VTORREÑO s. v./p
161   empelutar DMANCHEG s. v.
162   empendoletar DHTOLED s. v.
163   empersonar 22DRAE s. v.
        " DELECHAO s. v.
        " INDICCIO s. v./p
164   empindolar DHTOLED s. v.
165   emporilar DHTOLED s. v.
166   enagujar 3DHIST01 1141c
        " CAIBÁÑEZ 165, 194
        " HALBACET s. v.
167   encacerar DVALDILE s. v./p
168   encalapotrar DHTOLED s. v./p
        " VMTOLEDO 26/p
169   encenicerar DPALOMCA s. v.
170   enclotar DCIRCUNZ s. v./p
171   enchorrillar VRCPINOS 264
172   endevolver DPALOMCA s. v.
173   endominiar DHTOLED s. v./p
        " VMTOLEDO 48
174   enfenecer DBUBILLO s. v.
        " VIÑAZ3 1835/p
175   enfolijar INDICCIO s. v./p
        " LALCCONQ s. v.
176   enforoñar INDICCIO s. v./p
177   enforotar DHTOLED s. v.
178   enforriñar HRODA 389
179   enfuñicar DHTOLED s. v.
180   engariar DCUCÓNVF s. v.
181   englorar VMTOLEDO 48
182   engollitar CONQUENS 40/p
        " INDICCIO s. v.
183   engrillotar CAIBÁÑEZ 134, 165, 217
        " DCUCÓNVF s. v./p
        " DMANCHEG s. v./p
184   enguiripollar DDLAJARA s. v./p
185   enhorecer CAIBÁÑEZ 165, 189
        " DMANCHEG s. v.
        " HABCUENC 144
186   enjabeljar DCALDUCH s. v.
187   enjablegar DCUCÓNVF s. v.
188   enjabregar VCASTROM s. v.
189   enjangostar DMANCHEG 424
        " SMANCHEG s. v.
190   enjarbegar PABLANQ s. v.
191   enjaronar DCUCÓNVF s. v./p
192   enlabazar DDNERPIO s. v.
193   enmaquinar HERMCOLO 18/t
194   enmarrañar DDNERPIO s. v.
195   enremeter NHPLINIO 186/p
196   enriatar LPALOTEÑ s. v.
197   enribar DHTOLED s. v./p
198   entabaquillar DHTOLED s. v.
199   entilicuadrar DDLAJARA s. v.
200   entolingar DHTOLED s. v.
201   entorrilar DBUBILLO s. v.
202   envinatar LALCCONQ s. v.
203   enzorbar DCUCÓNVF s. v.
204   enzoscar DHTOLED s. v./p
205   enzosquilar VMTOLEDO 42
206   enzurriagar LPALOTEÑ s. v./p
207   ergollecer DEEH 1045
208   errayolar CAIBÁÑEZ 165
209   esapañar VHUERCEN s. v.
210   esapartir VHUERCEN s. v.
211   esarregar VHUERCEN s. v.
212   esaticar VHUERCEN s. v.
213   esblencar 22DRAE s. v.
        " DICVERHB s. v.
        " DMANCHEG s. v.
        " ENCICDI s. v.
214   esborrear DVALDILE s. v./p
215   escaderar VTORREÑO s. v./p
216   escalgonar LALCCONQ s. v.
217   escancallar LALCCONQ s. v.
        " VVILLCAÑ s. v.
218   escarchifollar HIGUEGEN s. v./p
219   escascarriar DCUCÓNVF s. v.
220   escolimar DCUCÓNVF s. v.
221   esconchabillar CHLAGART s. v.
        " DDLAJARA s. v.
        " DHTOLED s. v.
222   escosnar HRODA 390
223   escucharrar CHLAGART s. v.
224   escuendar CHLAGART s. v.
225   escurripiciar INDICCIO s. v./p
226   escustrir DCUCÓNVF s. v. "espuerrar".
227   eschangarabillar CHLAGART s. v.
228   eschanguilar CHLAGART s. v./p
229   eschanguillar LPALOTEÑ s. v./p
230   esfanforrillar DHTOLED s. v./p
231   esfegar DEEH s. v. "esfegá".
232   esfirlochar CAIBÁÑEZ 135, 166
233   esfollonar DHTOLED s. v.
234   esfrojar HRODA 390
235   esgaravillar DCARRIZO s. v.
236   esgorgollar HRODA 193, 390
237   esguarramillar DCUCÓNVF s. v. "esguardamillarse".
238   esjalichar DDNERPIO s. v.
239   esmarfollar VTORREÑO s. v.
240   esmarrinar CONQUENS 41
241   esmelonar DHTOLED s. v.
242   esmengajar DMANCHEG s. v.
243   esmenorar DEEH 625, 814
        " INDICCIO s. v.
        " LALCCONQ s. v.
        " PHVMANCH Letra e/p
        " VDRALBAC 68
244   esmestar DIALESPA 530
        " DMANCHEG s. v.
        " LMANCH s. v.
        " NEHALBAC s. v.
245   esmiazar DMANCHEG s. v.
246   esmiejar CHLAGART s. v.
        " DEEH s. v.; y 812
        " ENCICDI s. v.
247   esmorollar CONQUENS 41
        " DMANCHEG s. v.
        " HRODA 390
        " INDICCIO s. v.
        " LALCCONQ s. v.
        " VCASTROM s. v.
248   espajonear DCUCÓNVF s. v.
249   esparrochar DCUCÓNVF s. v.
250   espatarrizar SANCLEME s. v./p
251   esperiforciar LPALOTEÑ s. v.
252   espichurrar CHLAGART s. v.
253   esplomitar HIGUEGEN s. v.
254   espollecer DBUBILLO s. v.
255   espollonar DHTOLED s. v.
256   espuerrar DCUCÓNVF s. v.
257   estallicar DHTOLED s. v.
        " PHVMANCH Letra e/p, s. v. "escardille".
        " VOMANCHA s. v. "escardille".
258   estordear CONQUENS 42
        " INDICCIO s. v.
259   estribajear VMTOLEDO 42
260   esturdear DHTOLED s. v.
        " VMTOLEDO 48
261   eszaliar PALNUEST s. v.
262   eszarriar HABCUENC 90
263   exaumar LPALOTEÑ s. v.
264   exornizar HABCUENC 90, 149
265   ezalear DCUCÓNVF s. v.
266   fallegar HABCUENC 90, 150
267   fanfurriar CHLAGART s. v.
268   farfañar VHUERCEN s. v.
269   farizar DDLAJARA s. v.
        " DHTOLED s. v./p
270   faruzar DNAVALCÁ s. v.
271   filiminar DDNERPIO s. v.
272   fongonear DHTOLED s. v.
273   foronar VMTOLEDO 42
274   fravar DDLAJARA s. v.
        " VMTOLEDO 48
275   fumiquear DMANCHEG s. v.
276   garduñear VVILLCAÑ s. v.
277   gasonear DMANCHEG s. v.
278   gastorrotear DMANCHEG s. v.
279   gelpar VSOCUÉLL s. v.
280   gimiar ABCUENCA s. v.
        " HABCUENC 80, 154
        " HIJDLHOZ 123
281   giribiar DDNERPIO s. v.
282   gorrinear CAIBÁÑEZ 131
        " DGILE2 s. v.
        " HRODA 391
283   gorrumbar DMANCHEG s. v.
284   grollar DMANCHEG s. v.
285   guaimear INDICCIO s. v.
286   guaimiar CONQUENS 47
287   hacholear DMANCHEG s. v.
288   halonar DHTOLED s. v./p
289   hornagar DMANCHEG s. v.
290   hornamentar HABCUENC 90, 159
291   hurraquear CHLAGART s. v./p
292   idintificar INDICCIO s. v.
293   indietar HRODA 393
294   inmentar DPALOMCA s. v.
295   insipar LPALOTEÑ s. v.
296   inteletar DMANCHEG 408
        " HALBACET s. v.
        " LMANCH s. v.
        " PHVMANCH Letra i
297   introuir INDICCIO s. v.
298   invincular DCUCÓNVF s. v./p
299   iñiar DVALDILE s. v.
300   islar SANCLEME s. v. "islante".
301   islizar HABCUENC 160
302   jabregar VCASTROM s. v.
        " VVILLCAÑ s. v.
303   jalopear HRODA 393
304   jangolear LPALOTEÑ s. v./p
305   japotear DMANCHEG s. v./p
        " MLMANCHA s. v./p
        " PHVMANCH Letra j/p
        " VOMANCHA s. v.
306   jaringar VMTOLEDO 27/p
307   jergar DCALDUCH s. v.
308   jonjabear VMTOLEDO 49
309   jorullar ALFMDC s. v.
310   lamprar DHTOLED s. v./p
        " VMTOLEDO 49
311   lilear DMANCHEG s. v.; y 407
312   litiguear DMANCHEG s. v.
313   locajear CAIBÁÑEZ 131, 171, 253
        " DMANCHEG s. v.
314   macancear DGILE2 s. v.
        " DMANCHEG s. v.
315   maestriar PALNUEST s. v.
316   malquemar BERCE5 52
        " DMANCHEG 427
        " SMANCHEG s. v.
317   mancheguizar 3DHIST02 s. v. "amanchegar".
        " DIASNOB2 167/t
        " DMANCHEG s. v.
318   mandrojear CAIBÁÑEZ 172
        " DMANCHEG s. v.
319   maniojiar VHUERCEN s. v.
320   marruscar HRODA 395
        " VVILLCAÑ s. v.
321   melodrar INDICCIO s. v.
322   mengajear CAIBÁÑEZ 172
        " DMANCHEG 404
323   mesadear MLMANCHA s. v.
        " PHVMANCH Letra m/p
        " VOMANCHA s. v.
324   minisquear DHTOLED s. v.
325   mojitear DMANCHEG 428
        " INDICCIO s. v.
        " LALCCONQ s. v.
326   monaguillear CHLAGART s. v.
327   munanear LPALOTEÑ s. v.
328   narpar INDICCIO s. v.
329   nasecitar DCALDUCH s. v.
330   nener CONQUENS 59
331   niñiar DVALDILE s. v. "iñiar".
332   ñañir CONQUENS 59
        " INDICCIO s. v.
333   ñiñear DMANCHEG s. v.
334   oblicuecer DHTOLED s. v.
335   obrear INDICCIO s. v.
336   olismiar PALNUEST s. v.
337   otejar INDICCIO s. v.
338   pasantear VTORREÑO s. v.
339   patusquear DMANCHEG s. v.; y 408
340   pelitrear LPALOTEÑ s. v.
341   pelochar DDLAJARA s. v.
342   percoñar CHLAGART s. v.
343   pezotear DMANCHEG s. v.
344   pilonguear DMANCHEG s. v.
345   pingajear CAIBÁÑEZ 177
        " DMANCHEG 405
346   pingochear DMANCHEG 430
        " SMANCHEG s. v.
347   pintonar VHUERCEN s. v.
348   pitonar DDLAJARA s. v.
349   prubicar INDICCIO s. v.
350   puvar DMANCHEG s. v.
351   rabisalsear DMANCHEG s. v.
        " LARUNI s. v./f
352   ralgar DDLAJARA s. v./p
353   rebusquear DHTOLED s. v.
        " INDICCIO s. v.
354   refarizar DDLAJARA s. v.
355   regudir DDLAJARA s. v.
356   regüeldar INDICCIO s. v.
357   regundar DEEH s. v.
358   regurguitar SANCLEME s. v.; y s. v. "estórgamo".
359   rejunjuñir DHTOLED s. v./p
360   rellamear DHTOLED s. v.
361   remodar DHTOLED s. v.
362   renachar PALNUEST s. v.
363   rengurir DHTOLED s. v.
364   reotrar DDLAJARA s. v.
365   reptificar LMANCHEG 140
366   restender DHTOLED s. v./p
367   revalbear DDLAJARA s. v.
368   revotolear VTORREÑO s. v.
369   ruchicar HABCUENC 92, 195
370   ruchiquiar PALNUEST s. v.
371   rusmear CASTTRAD 518
        " HRODA 400
372   sabudir DTOMELLO s. v.
        " PALVIENT s. v.
        " VTORREÑO s. v.
        " VVILLCAÑ s. v.
373   sanochar CAIBÁÑEZ 44, 203
        " DIALESPA 563
        " HRODA 401
        " NEHALBAC s. v.
        " VRCPINOS 268
        " VSISANTE s. v.
374   sasnochar CONQUENS 73
        " INDICCIO s. v.
375   senochar INDICCIO s. v.
376   sensebar DHTOLED s. v.
        " DMANCHEG s. v.; y 409
377   serojear VDRALBAC 69
378   sobitear INDICCIO s. v.
        " LALCCONQ s. v.
379   soconchar DHTOLED s. v./p
380   solbitar VCASTROM s. v.
        " VVILLCAÑ s. v.
381   sompalancar DHTOLED s. v.
382   sopescar DEEH 997
        " HALBACET s. v.
        " VDRALBAC 69
383   soplitear INDICCIO s. v.
        " LALCCONQ s. v.
384   sordecer 21DRAE s. v.
        " DEEH 1003
        " HABCUENC 198
        " PDALCALÁ s. v.
385   sumiquiar PALNUEST s. v.
386   surayar INDICCIO s. v.
387   tariar VHUERCEN s. v.
388   tarrañear CHLAGART s. v.
389   tentorrear VVILLCAÑ s. v.
390   terraquear VRCPINOS 253
391   tindar DEEH 1023
        " LHISAM16 s. v.
392   toronchar VCASTROM s. v.
        " VVILLCAÑ s. v.
393   tortijar DMANCHEG s. v.
394   toscarrar DEEH 1028
395   trabinar DMANCHEG s. v./p
396   transustar DMANCHEG s. v./p
397   trasiegar INDICCIO s. v.
398   trastolear DCUCÓNVF s. v.
399   traszancar HRODA 403
400   ubriquecer CHLAGART s. v./p
401   uxigenar INDICCIO s. v.
402   vaquitear INDICCIO s. v.
403   varipalear INDICCIO s. v.
404   verlar DEEH 1055
405   viandar DDNERPIO s. v.
406   vucear SANCLEME s. v.
407   zahorar 22DRAE s. v.
        " DEEH 947
        " DFAC1 25, 320
        " DFAC3 281
        " DFAC4 11
        " REBUSCVC 763
        " VMCCEJAD s. v.
408   zanzarriar VHUERCEN s. v.
409   zapirrastrar DMANCHEG s. v.
410   zarzabillar DHTOLED s. v./p
411   zumbarrear LPALOTEÑ s. v.
412   zurrucutrear VVILLCAÑ s. v.

        Barra

          Escudo de Castilla y La Mancha  Escudo de la Comun. Aut. de Madrid

        Bibliografía de Castilla y La Mancha; y de la Comunidad Autónoma de Madrid

           Verbos regionales de otras zonas

           Base de datos del Instituto de Verbología Hispánica

           Inventario General y Conjugador Avanzado de los verbos en español

 

Visitas desde el 1 de julio de 1998:

 Contador

 

 Barra

© Copyright "Instituto de Verbología Hispánica", 1997-2006

 Barra

 Instituto de Verbología Hispánica